slider

O aplikaci Safety4Transfer

Safety4Transfer je komplexní, uživatelsky přívětivý nástroj pro výměnu šifrovaných dat mezi dvěma a více uživateli. Aplikace je vyvinuta na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti zabezpečeného přenosu dat a vychází z aplikace Safety4Data, kterou dceřiná společnost IT-CNS, Inc. úspěšně prodává na severoamerickém trhu od roku 2014.

Evropské zkušenosti ze zdravotnictví, finančního sektoru a automobilového průmyslu, společně se zkušenostmi ze spolupráce s americkými právními a daňovými kancelářemi, marketingovými agenturami a IT firmami působícími na východním pobřeží USA, nás přesvědčily, že na trhu je prostor pro uživatelsky přívětivý a bezpečný nástroj pro snadnou výměnu šifrovaných dat, ať již mezi dvěma subjekty, nebo v rámci definované skupiny více subjektů. Cílem Safety4Transfer (S4T) není konkurovat e-mailu nebo public či private cloud řešením, ale vhodně je doplňovat a výrazně zvýšit bezpečnost přenášených dat. Na základě dosavadních zkušeností a požadavků uživatelů vznikly nástroje Safety4Data pro severoamerický trh a Safety4Transfer pro evropský trh. Obě aplikace, v nové generaci, využívají nejmodernější možnosti zabezpečení a šifrování dat, a to jak pro ukládání, tak i pro vlastní přenosy.

Výhoda řešení S4T tkví v tom, že S4T šifruje a zabezpečuje každý jeden odesílaný soubor zvlášť, a to již lokálně, přímo v počítači uživatele. Soubory, které uživatel odesílá pomocí S4T, tedy opouští lokální počítač plně zabezpečené a ani poskytovatel služby, ani nikdo na přenosové trase nebo v cloudovém úložišti, nemá k datům přístup a není v jeho možnostech soubory otevřít a prohlédnout.

Infografika_S4T

zobrazit více zobrazit méně
home img
services ico
ZABEZPEČENÍ DAT
Aplikace Safety4Transfer poskytuje uživatelům vysokou úroveň zabezpečení přenosů a ukládání dat. Vysokého stupně zabezpečení dosahuje použitím dvou vyspělých technologií – HTTPS kanálu (společně s PFS algoritmem) a šifrováním dat kombinací symetrické a asymetrické šifry, kdy asymetrické šifrování je založeno na PKI (Public Key Infrastructure) standardu. Pro zasílání dat je využíván protokol HTTPS (SSL 3.0/TLS 1.2). Server je autentizován pomocí serverového certifikátu, a uživatel tak má vždy jistotu, že komunikuje s oprávněným serverem služby Safety4Transfer a nikoli se serverem s falešnou identitou. Bezpečnost je dále zvýšena využíváním infrastruktury veřejných klíčů (PKI). Tato technologie je založena na šifrování zasílaných souborů pomocí distribuovaného veřejného klíče a následné rozšifrování stahovaných souborů u cílového příjemce pomocí privátního klíče. Data jsou maximálně zabezpečena, neboť jsou po zašifrování zasílána šifrovaným HTTPS tunelem. Certifikáty jsou volitelně zajišťovány provozovatelem služby, nebo privátním certifikátem uživatele. Samozřejmostí je, že provozovatel služby nikdy nemá přístup k přenášeným datům díky end-to-end šifrování, což poskytuje maximální úroveň zabezpečení dat.
services ico
UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST
Kybernetická bezpečnost je horkým tématem posledních let. Většina z nás si uvědomuje, že je potřeba dbát na vyšší opatrnost v online prostředí, ale zároveň málokdo z nás chce podnikat jakékoli kroky navíc, které by snad mohly mít vliv na naši každodenní rutinu a vyžádaly si více času než je nezbytně nutné. Takto jsme také přistupovali k problematice vývoje Safety4Data a Safety4Transfer. Safety4Transfer je komplexní a z pohledu zabezpečení velmi sofistikovaná aplikace. Při jejím vývoji jsme důsledně dbali na uživatelskou jednoduchost a přívětivost, maximum operací s daty je automatizováno a práce s S4T je stejně jednoduchá jako například odeslání e-mailu nebo práce se soubory a složkami. Po prvotním nastavení služby S4T uživatel pracuje pouze se složkami pro upload a download souborů v Průzkumníku Windows nebo v macOS Finderu. Veškeré procesy šifrování a přenosu jsou prováděny na pozadí a uživatele nikterak nezatěžují. K použití aplikace stačí vytvořit účet správce a následně vytvořit skupinu vzájemně provázaných uživatelů pro bezpečné zasílání dat. Tyto úkony jsou intuitivní a nevyžadují studium rozsáhlých manuálů a příruček. Vše je podřízeno heslu: Instaluj – konfiguruj – používej! Během 15 minut tak lze vytvořit vzájemně provázanou síť uživatelů, kteří si vzápětí mohou začít vyměňovat data zabezpečeným způsobem. Aplikaci či službu lze konfigurovat tak, že běží ve zcela automatickém režimu, bez potřeby interakce uživatele. Díky tomu šetří aplikace Safety4Transfer svým uživatelům čas i peníze.
services ico
RYCHLOST
Vysoká rychlost zpracování dat je zajištěna umístěním serverů Safety4Transfer v prostředí Microsoft Azure, a také optimalizací uživatelského i administrátorského rozhraní, které umožňují dosáhnout požadovaných nastavení prostřednictvím několika kliknutí. Vytvoření účtu správce a účtů pro uživatele aplikace (včetně nastavení práv) je otázkou několika minut. Ihned poté mohou uživatelé aplikaci používat. Rychlost služby S4T nespočívá jen v optimalizaci kódu aplikace, ale také v umístěním serverů služby S4T v prostředí Microsoft Azure, které zaručuje dostatečný výkon i připojení na páteřní síť internetu. Pro rozsáhlé aplikace služby S4T nabízíme našim uživatelům možnost umístění aplikace do prostředí proprietárních cloudových služeb a tímto způsobem ještě navýšit rychlost a bezpečnost přenášených dat.
services ico
ŠKÁLOVATELNOST
Sám uživatel, nebo jeho pověřený administrátor, může plně přizpůsobit svým potřebám nastavením komunikačních cest a oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů, v rámci systému Safety4Transfer. Ve speciálně vyvinutém, dlouhodobě testovaném a uživatelsky přívětivém administrátorském prostředí, může pověřená osoba (administrátor) vytvářet zabezpečenou privátní komunikační síť s předdefinovanou sadou pravidel, která řeší veškeré požadavky na oprávnění a omezení práv uživatelů na různých úrovních. Za pomoci sady těchto pravidel je možné nasadit efektivní komunikační síť, která zajistí plynulou komunikaci mezi jednotlivými uživateli a jejich informačními systémy.
services ico
TECHNICKÝ POPIS
Safety4Transfer je B2B, B2C, B2G aplikace určená pro výměnu šifrovaných souborů mezi dvěma a více uživateli. Využívá zabezpečení na úrovni protokolu HTTPS a infrastruktury veřejných klíčů (PKI), umožňuje vytvoření virtuální sítě uživatelů dle pravidel nastavených administrátorem. Server služby je umístěn v cloudovém prostředí Microsoft Azure, služba klienta se instaluje na IT prostředcích uživatelů. Pro rozsáhlé aplikace služby S4T nabízíme našim uživatelům možnost umístění aplikace do prostředí proprietárních cloudových služeb a tímto způsobem ještě navýšit bezpečnost přenášených dat.
Případové studie
 • MALÁ A STŘEDNÍ FIRMA
  Jakub je jedním z partnerů v úspěšné právní kanceláři specializované na obchodní právo. Kancelář má působnost ve většině států Evropské Unie a disponuje několika pobočkami. Řada kauz je velmi citlivých a ochrana informací z probíhajících soudních sporů je naprosto klíčová. Důvěrnost informací sdílených klienty kanceláře je zcela zásadní pro pozitivní výsledek soudního řízení i pro pověst samotné právní kanceláře. Z Jakubova pohledu je dosavadní praxe zasílání důvěrných dokumentů prostřednictvím e-mailů nebo různých veřejných úložišť nedostatečná a potenciálně velmi riskantní. Po prověření dostupných řešení se Jakub rozhodl pro systém S4T. Pomocí S4T vytvořil Jakub (bez větších IT znalostí) virtuální uživatelskou síť, do které připojil všechny pobočky společnosti. Vzhledem k citlivosti dat zvolil max. zabezpečení s využitím PKI infrastruktury. Zaměstnanci kanceláře byli instruováni, aby pro zasílání firemních dat používali pouze systém S4T. Vzhledem k jeho uživatelské přívětivosti, jako z pohledu administrátora, tak zejména z pohledu koncových uživatelů, byla implementace S4T rychlá a bezproblémová. V současné době tak má Jakub jistotu, že data jsou přenášena maximálně zabezpečeným kanálem a nemá již obavy z jejich vyzrazení.
 • VELKÁ FIRMA - KORPORACE
  IT manažer Marek pracuje ve výrobním závodě. Řeší problém, jak zajistit řízenou a bezpečnou distribuci dat s jejich odběrateli a dodavateli. Stál před situací, kdy musel vybudovat komunikační systém pro zasílání poptávek, nabídek, faktur, technické dokumentace a dalších citlivých dat, tak aby bylo zasílání jednoduché, zároveň bezpečné a se zpětnou vazbou mezi jednotlivými účastníky. Současný model s využitím e-mailů přestal vyhovovat jak z důvodu bezpečnosti, tak z důvodu omezeného automatizovaného zpracování dat. Klíčový důraz byl kladen na bezpečnost, neboť obchodní a technická data jsou častým cílem průmyslové špionáže ze strany konkurenčních firem a ochrana těchto dát se stává hlavním úkolem v oblasti podnikové IT infrastruktury. Po prověření řady řešení objevil Marek systém S4T. Systém S4T umožňuje vybudovat uživatelskou vysoce zabezpečenou komunikační síť, nastavit pravidla pro distribuci dat a to vše při jednoduché administraci a s minimálním zatížením pro pracovníky odběratelů a dodavatelů. Po vybudování této sítě jsou data přenášena v několika úrovních zabezpečení (včetně PKI), jsou zasílány notifikace o doručení souborů při jejich reálném převzetí a odesílání i přijímání dat umožňuje jejich automatické zpracování, včetně napojení na podnikové informační systémy. Veškerý provoz je monitorován a poskytuje možnost reportů a statistik. Systém S4T umožňuje také branding dle požadavků objednatele.
Ceník
Lite/Home 1
 • Počet uživatelů: 2
 • Počet souborů: 10
 • Limit velikosti souboru: 20 MB
Lite/Home 2
 • Počet uživatelů: 5
 • Počet souborů: 20
 • Limit velikosti souboru: 200 MB
Business/Professional 1
 • Počet uživatelů: 20
 • Počet souborů: 200
 • Limit velikosti souboru: 200 MB
Business/Professional 2
 • Počet uživatelů: 100
 • Počet souborů: 1 500
 • Limit velikosti souboru: 200 MB
Business/Professional 3
 • Počet uživatelů: Individuální
 • Počet souborů: Individuální
 • Limit velikosti souboru: Individuální
O NÁS

Aplikace Safety4Transfer byla vyvinuta společností CNS a.s., IT společností založenou v roce 1993 a působící na evropském i americkém trhu. Mezi hlavní činnosti CNS a.s. patří vývoj software na zakázku pro zdravotnictví, automobilový průmysl, bankovnictví, veřejnou správu a logistiku. Společnost má také více než 15 let zkušeností na poli šifrování dat a provozu zabezpečených datových přenosů, a to včetně R&D projektů s předními českými univerzitami. Mezi další činnosti společnosti CNS a. s. pak patří kompletní outsourcing IT služeb a správa datových sítí, audity IT technologií, prodej a servis výpočetní techniky a v neposlední řadě i distribuce vlastního informačního systému spisové služby (ELISA). Mezi partnery společnosti patří klíčoví hráči z IT světa jako například Microsoft (CNS a.s. je již mnoho let MS Gold Application Development Partner), HP Inc Czech Republic s.r.o. (Preferred Gold Partner), Cisco Systems s.r.o., AVG Technologies CZ s.r.o., nebo Kerio Technologies ČR. CNS a.s. je také členem řady ICT organizací a unií jako TPEB ČR (Technologická Platforma Energetická Bezpečnost), ICT Unie, EurTradeNet a mnoha dalších.

Od roku 2014 působí CNS a.s. skrz svou dceřinou společnost IT-CNS, Inc. rovněž na severoamerickém trhu. Sídlem společnosti se stal pensylvánský Pittsburgh, respektive rychle se rozvíjející čtvrť East Liberty, která slouží jako sídlo technologickým společnostem všech velikostí, od start-upů až po giganty jako jsou společnosti Google, Facebook nebo Uber. Během působení na severoamerickém trhu se IT-CNS, Inc. stala důležitým členem řady profesních asociací a organizací, například Pittsburgh Technology Council, Pittsburgh Life Sciences Greenhouse, Pittsburgh Social Exchange, The Beauty Shoppe aj. IT-CNS, Inc. také úzce spolupracuje s místními univerzitami a též s Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu. Díky bohatým zkušenostem s mezinárodním podnikáním jsou v portfoliu IT-CNS, Inc. také konzultační služby v oblasti international businessu, zejména pak poradenství při vstupu společností na nové zahraniční trhy.

zobrazit více zobrazit méně

knowhow-img

KNOW-HOW A ZKUŠENOSTI
 • KPD
  Systém KPD (Bussiness to Business) je projekt zaměřený na automobilový průmysl a oblast logistiky. Systém propojuje a automatizuje zabezpečenou výměnu dat mezi výrobními a dodavatelskými podniky s cílem maximálně zefektivnit výměnu dat a optimalizovat skladové zásoby (podpora přístupu Just In Time). Zde ovšem možnosti systému nekončí a po následném dodání výrobků a jejich expedici podporuje systém KPD i moderní formu fakturace, jakou je např. Self – billing, kdy odběratel vystavuje faktury jménem dodavatele a tyto okamžitě hradí. Výše uvedené kroky jsou umožněny integrací systému KPD do informačních systémů zúčastněných stran.
 • MEDIDAT
  Systém MediDat (Bussiness to Business) je projekt z oblasti e-Health a zajišťuje distribuci výsledků mezi klinickými laboratořemi a žadateli o laboratorní vyšetření (nemocnice, polikliniky, ambulantní lékaři atp.). Využívání služby Medidat výrazně zrychluje dodání laboratorních výsledků ošetřujícímu lékaři, který tak může dříve aplikovat léčebný postup, což je významným pozitivním přínosem při léčbě pacienta. Systém Medidat splňuje přísnou legislativu EU na ochranu osobních citlivých údajů, jimiž zdravotní data pacientů zcela jistě jsou. V průběhu roku je službou Medidat přenášeno několik milionů datových zpráv, které tak napomáhají významně urychlit léčbu pacientů. Mezi hlavní uživatele služby Medidat patří skupina SYNLAB (www.synlab.com) poskytující své služby v Evropě, Jižní Americe a Asii. Uživateli systému, z oblasti žadatelů o vyšetření, patří nemocnice různých velikostí (včetně páteřních nemocnic zdravotnického systému), polikliniky a ambulantní lékaři různých odborností. Jednou z prestižních oblastí užití systému Medidat je spolupráce s Armádou České republiky, jež je členem NATO (www.army.cz/en/). Služby jsou poskytovány nejen běžným zdravotnickým zařízením AČR, ale také Ústřední vojenské nemocnici (www.uvn.cz). Řešení Medidat využívá také národní Ústav leteckého zdravotnictví (www.ulz.cz/en), který zajišťuje zdravotní péči a zkoušky pro veškerý letecký personál a Vzdušné síly AČR, včetně pilotů nadzvukových letounů a pro výsadkové jednotky Armády ČR.
 • EURODAT
  V oblasti B2G (Business to Government) společnost CNS a.s. provozuje již více jak 15 let systém EuroDat licencovaný a certifikovaný Ministerstvem financí ČR – Generálním ředitelstvím cel. Licence a následná certifikace byla udělena po splnění vysokých nároků na zabezpečení a rychlost zpracování dat. Služba EuroDat zajištuje přenos dat v elektronickém celním řízení pro více jak tisíc společností z oblasti obchodu, průmyslu a logistiky z Evropy, USA a Asie. V rámci tohoto projektu je CNS a.s. členem evropské aliance EURTRADENET (www.eurtradenet.com), založené s cílem maximálně zefektivnit elektronické celní řízení (a tedy obchodní procesy) mezi EU a třetími zeměmi. V běžném kalendářním roce zpracuje systém EuroDat více jak 6 mil. unikátních zpráv (souborů). Příklad zákazníků B2G systému: Johnson Controls, Hyundai, Foxconn, Emirates Airlines, Heineken, DAMCO (Maersk Group), Continental Automotive, ArcelorMittal, Škoda Auto (Volkswagen Group), BOSCH, Panasonic.
Reference
partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner
UŽIVATELSKÁ PODPORA

Ačkoliv byl systém Safety4Transfer navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň zabezpečení při co nejvyšší uživatelské přívětivosti a jednoduchosti, nabízíme našim uživatelům také služby uživatelské podpory. Podle druhu vašeho předplatného tak máte nárok na následující úrovně podpory od našeho týmu sídlícího v České republice.

STANDARDNÍ PODPORAS naším Standardním balíčkem podpory všichni zákazníci dostávají:

Telefonickou podporu Pondělí – Pátek, 8:00 – 17:00 CET
Online nástroje podpory
Bezplatný přístup ke všem manuálům
E-mailové konzultace s naším týmem podpory
PRÉMIOVÁ PODPORAPohotovostní telefonická linka dostupná 24/7
Podpora v rámci připojení přes vzdálenou plochu
Proaktivní služby podpory:
Pravidelné zjišťování současného stavu a eventuálních problémů
příprava na nové verze
KONTAKTUJTE NÁS

SAFETY4TRANSFER – Investujte do své bezpečnosti
CNS a.s.
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník
Tel.: +420 315 626 513
sales@safety4transfer.com
www.cns.cz. www.it-cns.com.

fb tw linkedin

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím